CVETNI ARANŽMANI - VENCI ZA GROBLJE - POGREBNO MIR-B&S SOMBOR
VENCI ZA GROBLJE

Pogrebno preduzeće "MIR"-B&S obezbeđuje za Vas vence za sahrane u saradnji sa nekoliko najopremljenijih i najkvalitetnijih cvećara u Somboru.

Pogledajte fotografije venaca, samo jednog malog dela iz širokog cvetnog asortimana, iz cvećara sa kojima sarađujemo.
Sve vence i ostalo cveće koje ste naručili kod nas, mi ćemo izneti na kapelu u momentu kada se i pokojnik iznosi na odar.

 

VENCI MIR - CVETNI ARANŽMAN ZA GROBLJE PRILIKOM OBAVLJANJA SAHRANE - POGREBNO MIR SOMBOR

VENAC "MIR" MODEL: VR1

 

VENCI MIR - CVETNI ARANŽMAN ZA GROBLJE PRILIKOM OBAVLJANJA SAHRANE - POGREBNO MIR SOMBOR

VENAC "MIR" MODEL: VR2

 

VENCI MIR - CVETNI ARANŽMAN ZA GROBLJE PRILIKOM OBAVLJANJA SAHRANE - POGREBNO MIR SOMBOR

VENAC "MIR" MODEL: VR3

 

VENCI MIR - CVETNI ARANŽMAN ZA GROBLJE PRILIKOM OBAVLJANJA SAHRANE - POGREBNO MIR SOMBOR

VENAC "MIR" MODEL: VR4

 

VENCI MIR - CVETNI ARANŽMAN ZA GROBLJE PRILIKOM OBAVLJANJA SAHRANE - POGREBNO MIR SOMBOR

VENAC "MIR" MODEL: VR5

 

VENCI MIR - CVETNI ARANŽMAN ZA GROBLJE PRILIKOM OBAVLJANJA SAHRANE - POGREBNO MIR SOMBOR

VENAC "MIR" MODEL: VR6

 

VENCI MIR - CVETNI ARANŽMAN ZA GROBLJE PRILIKOM OBAVLJANJA SAHRANE - POGREBNO MIR SOMBOR

VENAC "MIR" MODEL: VR7

 

VENAC MIR - CVETNI ARANŽMAN ZA GROBLJE PRILIKOM OBAVLJANJA SAHRANE - POGREBNO MIR SOMBOR

VENAC "MIR" MODEL: VR8

 

VENAC MIR - CVETNI ARANŽMAN ZA GROBLJE PRILIKOM OBAVLJANJA SAHRANE - POGREBNO MIR SOMBOR

VENAC "MIR" MODEL: VR11

 

VENAC MIR - CVETNI ARANŽMAN ZA GROBLJE PRILIKOM OBAVLJANJA SAHRANE - POGREBNO MIR SOMBOR

VENAC "MIR" MODEL: VR13

 

VENAC MIR - CVETNI ARANŽMAN ZA GROBLJE PRILIKOM OBAVLJANJA SAHRANE - POGREBNO MIR SOMBOR

VENAC "MIR" MODEL: VR14

 

VENCI MIR - CVETNI ARANŽMAN OD VENACA ZA KAPELU NA GROBLJU PRILIKOM OBAVLJANJA SAHRANE - POGREBNO MIR SOMBOR

CVETNI ARANŽMAN OD VENACA "MIR"

 

VENCI MIR - CVETNI ARANŽMAN OD VENACA ZA KAPELU NA GROBLJU PRILIKOM OBAVLJANJA SAHRANE - POGREBNO MIR SOMBOR

CVETNI ARANŽMAN OD VENACA "MIR"


CVETNI ARANŽMANI - VENCI ZA GROBLJE - POGREBNO MIR-B&S SOMBOR

VENAC "MIR" MODEL: VR-SRCE